Bezwaar tegen een bekeuring / boete door Bekeuring Juristen kan lonen

Er zijn veel redenen waarom een bezwaar kan slagen. Hieronder volgen enkele voorbeelden

(er zijn veel redenen waarom een boete kan worden verminderd of zelfs helemaal kan worden vernietigd).

Soms is de bebording te plaatse onduidelijk met als resultaat dat de boete vernietigd wordt,

klik hier om een dergelijke uitspraak in te zien.

Soms haalt het bestuursorgaan (de heffingsambtenaar of de officier van justitie) het niet om binnen de bezwaartermijn te beslissen over het bezwaarschrift, resultaat kan zijn dat de boete vernietigd wordt.

Soms was er ten onrechte geen sprake van een staandehouding bij een WAHV-boete. De boete kan dan worden vernietigd,

klik hier om een dergelijke uitspraak in te zien.

Veel boetes worden vernietigd vanwege de omstandigheden van het geval.

Bij belparkeren (bv. Parkmobile of Yellowbrick) dient men een redelijke tijd te krijgen om het parkeren

te activeren. Krijgt men die tijd niet is de kans groot dat de boete wordt vernietigd,

klik hier om een dergelijke uitspraak in te zien.

Tips i.v.m. verkeersboete, bekeuring en bon

Indien u besluit het bezwaar zelf in te dienen (bij naheffingsaanslagen parkeerbelasting raden wij

dit sterk af, laat Bekeuring Juristen bezwaar maken tegen naheffingsaanslagen parkeerbelasting)

verzoek dan om te worden gehoord!

Bent u van mening dat de bebording onduidelijk is? Maak dan foto's of een film van de situatie ter 

plaatse!

 

 

Bekeuring Juristen krijgt van klanten een gemiddelde beoordeling van:
5 op een schaal van 1 tot 5.

Deze score is gebaseerd op 5 beoordelingen.

 

 

KvK 09213281

 

Btw NL001846258B45

Informatie over herroepen en ons privacybeleid vindt u hier.

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle huidige en toekomstige overeenkomsten, aanbiedingen, of enig ander op rechtsgevolg gericht handelen. 

           

 

                                                                                                                                                © Copyright 2006 - 2021