top of page

 

 

Veelgestelde vragen over Bekeuring Juristen, boete's en bekeuringen

 

HOE KAN HET DAT BEKEURING JURISTEN GRATIS WERKT?

Iedereen die een boete heeft ontvangen kan hiertegen in bezwaar en/of beroep gaan. U kunt echter ook er voor kiezen om dit uit handen te geven aan Bekeuring Juristen. Wanneer het bezwaar en/of beroep gegrond wordt verklaard, is de overheid verplicht een onkostenvergoeding toe te kennen. Deze vergoeding dekt onze kosten.

Wijst men het bezwaar en/of beroep af, dan nemen wij de gemaakte kosten geheel voor onze rekening. 

De rechtshulp door ons is dus per saldo gratis!

Binnen 14 dagen na het aangaan van de overeenkomst kunt u deze zonder opgaaf van redenen herroepen. Daarna mag u de overeenkomst niet meer herroepen. Houdt u zich niet aan deze afspraak dan bent u ons een vergoeding verschuldigd.

WAT IS HET SLAGINGSPERCENTAGE VAN BEKEURING JURISTEN?

Het slagingspercentage van Bekeuring Juristen bij naheffingsaanslagen in de parkeerbelastingen is bijna 90 procent!

BEHANDELT BEKEURING JURISTEN OOK BUITENLANDSE BOETES?

Nee, Bekeuring Juristen behandelt geen buitenlandse verkeersboetes.

TEGEN WELKE BOETES MAAKT BEKEURING JURISTEN BEZWAAR / (HOGER) BEROEP?

Bekeuring Juristen stelt bezwaar / (hoger) beroep in tegen alle (Mulder)verkeersboetes (zie afbeelding hieronder).

Bekeuring Juristen behandelt ook naheffingsaanslagen parkeerbelasting van gemeentes 

(bv. Amsterdam, Apeldoorn, Breda, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Groningen, Hilversum, Nijmegen, Maastricht, Rotterdam, Tilburg, Velsen, Waalwijk en Wageningen.)

 

WAAROM ZOU IK HET BEZWAAR LATEN MAKEN DOOR BEKEURING JURISTEN?

Bekeuring Juristen zijn specialisten in het verkeersrecht, bestuursrecht en de wet Mulder (WAHV.)

Het resultaat is een gratis en uitstekend beroepschrift / bezwaarschrift.

DIENT DE BOETE AL TE WORDEN BETAALD ALS ER BEZWAAR WORDT INGESTELD?

Dit is afhankelijk van de boete: wij adviseren de boete alsvast te betalen indien u een Mulderverkeersboete heeft ontvangen: teveel betaalde bedragen worden terug betaald. In principe is het wel zo dat administratief beroep (bezwaar) bij Mulderverkeersboete's de betalingsverplichting opschort totdat op het administratief beroep is beslist.

Bij naheffingsaanslagen parkeerbelastingen (deze parkeerboetes worden door de gemeente opgelegd) adviseren wij de boete alvast te betalen: teveel betaalde bedragen worden terug betaald. In veel gevallen (niet altijd) wordt de betalingsverplichting opgeschort totdat op het bezwaar is beslist (dit is afhankelijke van de gemeente).

Let op: als je boetes met een T of een O in de rechterbovenhoek betaalt, dan ga je automatisch akkoord en kan je geen bezwaar meer maken!

KAN BEKEURING JURISTEN OOK (HOGER) BEROEP VOOR MIJ INSTELLEN?

Wordt uw bezwaar afgewezen dan kan Bekeuring Juristen namens u ook in (hoger) beroep gaan.

Ook dit (hoger) beroep is gratis voor u. Alleen voor het instellen van (hoger) beroep inzake

naheffingsaanslagen parkeerbelasting dient griffierecht te worden betaald dat men terugkrijgt als

het (hoger) beroep wordt gewonnen. Indien wij van mening zijn dat het (hoger) beroep tegen een naheffingsaanslag parkeerbelasting kansrijk is willen wij nog wel eens het griffierecht voorschieten!

Gratis bezwaar / beroep tegen mulderbeschikkingen en naheffingsaanslagen parkeerbelasting.

Bezwaar tegen een bekeuring / boete door Bekeuring Juristen kan lonen

Er zijn veel redenen waarom een bezwaar kan slagen. Hieronder volgen enkele voorbeelden

(er zijn veel redenen waarom een boete kan worden verminderd of zelfs helemaal kan worden vernietigd).

Soms is de bebording te plaatse onduidelijk met als resultaat dat de boete vernietigd wordt,

klik hier om een dergelijke uitspraak in te zien.

Soms haalt het bestuursorgaan (de heffingsambtenaar of de officier van justitie) het niet om binnen de bezwaartermijn te beslissen over het bezwaarschrift, resultaat kan zijn dat de boete vernietigd wordt.

Soms was er ten onrechte geen sprake van een staandehouding bij een WAHV-boete. De boete kan dan worden vernietigd,

klik hier om een dergelijke uitspraak in te zien.

Veel boetes worden vernietigd vanwege de omstandigheden van het geval.

Bij belparkeren (bv. Parkmobile of Yellowbrick) dient men een redelijke tijd te krijgen om het parkeren

te activeren. Krijgt men die tijd niet is de kans groot dat de boete wordt vernietigd,

klik hier om een dergelijke uitspraak in te zien.

Tips i.v.m. verkeersboete, bekeuring en bon

Indien u besluit het bezwaar zelf in te dienen (bij naheffingsaanslagen parkeerbelasting raden wij

dit sterk af, laat Bekeuring Juristen bezwaar maken tegen naheffingsaanslagen parkeerbelasting)

verzoek dan om te worden gehoord!

Bent u van mening dat de bebording onduidelijk is? Maak dan foto's of een film van de situatie ter 

plaatse!

 

 

Bekeuring juristen. Gratis bezwaar / beroep bij boete / bekeuring.
bottom of page