Mulderverkeersboetes laten aanvechten door Bekeuring Juristen loont!

Bekeuring Juristen maakt gratis bezwaar, beroep en hoger beroep tegen veel 

(Mulder-) verkeersboetes (herkenbaar aan de M rechts bovenaan, zie foto hieronder)

ongeacht waar in Nederland de -vermeende- overtreding heeft plaatsgevonden.

Stuur uw boete in en wij beoordelen dan of bezwaar kans van slagen maakt.

Er zijn veel redenen waarom een bezwaar kan slagen. Hieronder volgen enkele voorbeelden

(er zijn veel redenen waarom een boete kan worden verminderd of zelfs helemaal

kan worden vernietigd.)

Soms is de bebording te plaatse onduidelijk met als resultaat dat de boete vernietigd wordt,

klik hier om een dergelijke uitspraak in te zien.

Soms haalt de officier van justitie het niet om binnen de bezwaartermijn te beslissen over het

bezwaarschrift, resultaat kan zijn dat de boete vernietigd wordt.

Soms was er ten onrechte geen sprake van een staandehouding. De boete kan dan worden vernietigd,

klik hier om een dergelijke uitspraak in te zien.

Veel boetes worden vernietigd vanwege de omstandigheden van het geval.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekeuring Juristen maakt ook gratis bezwaar / (hoger) beroep tegen 

naheffingsaanslagen parkeerbelasting van veel gemeentes.

Bekeuring Juristen krijgt van klanten een gemiddelde beoordeling van:
5 op een schaal van 1 tot 5.

Deze score is gebaseerd op 5 beoordelingen.

 

 

KvK 09213281

 

Btw NL001846258B45

Informatie over herroepen en ons privacybeleid vindt u hier.

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle huidige en toekomstige overeenkomsten, aanbiedingen, of enig ander op rechtsgevolg gericht handelen. 

           

 

                                                                                                                                                © Copyright 2006 - 2021