top of page

Veelgestelde vragen over Bekeuring Juristen, boete's en bekeuringen

 

HOE KAN HET DAT BEKEURING JURISTEN GRATIS WERKT?

Iedereen die een boete heeft ontvangen kan hiertegen in bezwaar gaan. U kunt echter ook er voor kiezen

om dit uit handen te geven aan Bekeuring Juristen. Wanneer het bezwaar gegrond wordt verklaard, is de overheid verplicht een onkostenvergoeding toe te kennen. Deze vergoeding dekt onze kosten.

Wijst men het beroep af, dan nemen wij de gemaakte kosten geheel voor onze rekening. 

De rechtshulp door ons is dus per saldo gratis! Let op: dagen na het sluiten van de overeenkomst kunt u deze zonder opgaaf van redenen herroepen. Na deze periode is het niet de bedoeling dat de overeenkomst door u wordt opgezegd: houdt u zich niet aan deze afspraak dan bent u ons een vergoeding van €99,- per uur verschuldigd.

WAT IS HET SLAGINGSPERCENTAGE VAN BEKEURING JURISTEN?

Het slagingspercentage van Bekeuring Juristen bij naheffingsaanslagen in de parkeerbelastingen is bijna 90 procent!

BEHANDELT BEKEURING JURISTEN OOK BUITENLANDSE BOETES?

Nee, Bekeuring Juristen behandelt geen buitenlandse verkeersboetes.

TEGEN WELKE BOETES MAAKT BEKEURING JURISTEN BEZWAAR / (HOGER) BEROEP?

Bekeuring Juristen stelt bezwaar / (hoger) beroep in tegen alle (Mulder)verkeersboetes (zie afbeelding hieronder).

Bekeuring Juristen behandelt ook naheffingsaanslagen parkeerbelasting van veel gemeentes 

bv. Amsterdam, Apeldoorn, Breda, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Groningen, Hilversum, Nijmegen, Maastricht, Rotterdam, Tilburg, Velsen, Waalwijk en Wageningen. 

 

WAAROM ZOU IK HET BEZWAAR LATEN MAKEN DOOR BEKEURING JURISTEN?

Bekeuring Juristen zijn specialisten in het verkeersrecht, bestuursrecht en de wet Mulder (WAHV.)

Het resultaat is een gratis en uitstekend beroepschrift / bezwaarschrift.

DIENT DE BOETE AL TE WORDEN BETAALD ALS ER BEZWAAR WORDT INGESTELD?

Dit is afhankelijk van de boete: wij adviseren de boete alsvast te betalen indien u een Mulderverkeersboete heeft ontvangen: teveel betaalde bedragen worden terug betaald. In principe is het wel zo dat administratief beroep (bezwaar) bij Mulderverkeersboete's de betalingsverplichting opschort totdat op het administratief beroep is beslist.

Bij naheffingsaanslagen parkeerbelastingen (deze parkeerboetes worden door de gemeente opgelegd) adviseren wij de boete alvast te betalen: teveel betaalde bedragen worden terug betaald. In veel gevallen (niet altijd) wordt de betalingsverplichting opgeschort totdat op het bezwaar is beslist (dit is afhankelijke van de gemeente).

Let op: als je boetes met een T of een O in de rechterbovenhoek betaalt, dan ga je automatisch akkoord en kan je geen bezwaar meer maken!

KAN BEKEURING JURISTEN OOK (HOGER) BEROEP VOOR MIJ INSTELLEN?

Wordt uw bezwaar afgewezen dan kan Bekeuring Juristen namens u ook in (hoger) beroep gaan.

Ook dit (hoger) beroep is gratis voor u. Alleen voor het instellen van (hoger) beroep inzake

naheffingsaanslagen parkeerbelasting dient griffierecht te worden betaald dat men terugkrijgt als

het (hoger) beroep wordt gewonnen. Indien wij van mening zijn dat het (hoger) beroep tegen een naheffingsaanslag parkeerbelasting kansrijk is willen wij nog wel eens het griffierecht voorschieten!

Gratis bezwaar / beroep tegen mulderbeschikkingen en naheffingsaanslagen parkeerbelasting.
Bekeuring juristen. Gratis bezwaar / beroep bij boete / bekeuring.
bottom of page